1 NLOO (Netwerk Landelijke Ouder Organisaties)


Home

Organisaties

Activiteiten

Actualiteiten

Links

Algemene Ouder Organisatie (AOO)

Reacties

       

Netwerk Landelijke Ouderorganisaties

Intentieverklaring NLOO

Agenda

Geen activiteiten binnenkort

Het Netwerk van Landelijke Ouderorganisaties beoogt de samenwerking tussen alle belangengroepen van en voor ouders te bundelen zodat we samen een krachtiger geluid namens ouders kunnen laten horen. Onze uitgangspunten zijn:

  • Dat ouders zowel de eerst aangewezenen als de uiteindelijk verantwoordelijken zijn voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen en dat opvoeding onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van kinderen.
  • Dat ouders als het om hun kinderen gaat de beste ervaringsdeskundigen zijn.

  • Dat ouders respect, waardering en steun verdienen uit de maatschappij, met name van bestuurders, beleidsmakers en professionals op het terrein van onderwijs, zorg, welzijn en andere relevante maatschappelijke terreinen.

  • Dat ouders er recht op hebben om door bestuurders, beleidsmakers en professionals in alle opzichten als gelijkwaardige partners tegemoet getreden te worden.

Besluiten de deelnemende Organisaties van en voor Ouders tot het onderschrijven van een wederzijde intentieverklaring tot samenwerking om op basis van de bovenstaande overwegingen gezamenlijk inhoud te geven aan het genoemde partnerschap.

De voorgenomen samenwerking, die op basis van vrijwilligheid geschiedt, heeft betrekking op:

  • Ten eerste: het tussen deelnemers aan het NLOO structureel uitwisselen van kennis en informatie en het elkaar waar mogelijk ondersteunen bij het aanpakken van problemen.
  • Ten tweede: het gezamenlijk naar buiten treden van deelnemers aan het NLOO bij gemeenschappelijk onderkende knelpunten voor ouders en hun organisaties. Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan alle daartoe in aanmerking komende partijen.

Neem voor meer informatie contact op met info@nloo.nl.

Voor samenwerkingsverbanden van ouders die zich willen aansluiten bij NLOO: neem contact op met info@nloo.nl.

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met